Zamknij

Pierwszy raz w sklepie?Zarejestruj się, aby kupować.

lock and key

Zaloguj się na konto.

Account Login

Konkurs paragonowy - Posmakuj Lubuskie

Konkurs paragonowy - Posmakuj Lubuskie
REGULAMIN KONKURSU PARAGONOWEGO - "KOLEKCJA KAPSLI"
1. Organizatorem Konkursu Paragonowego „Posmakuj Lubuskie” jest Browar Witnica S.A. (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Witnicy przy ulicy Konopnickiej 1, KRS: 0000607812, NIP: 5993182373,  REGON: 363971811.
2. Konkurs trwa od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r.
3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z późn. zm.
7. Udział w konkursie polega na zbieraniu paragonów fiskalnych, z datą od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r., które potwierdzają zakup marek piwa Browaru Witnica, wymienionych w pkt. 11 niniejszego regulaminu.
8. Zgromadzone paragony należy przesłać na adres Organizatora do 08.12.2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby organizatora) z dopiskiem „Konkurs Paragonowy”.
9. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną kopertę. W przypadku nadesłania większej liczby kopert przez daną osobę, pod uwagę będzie wzięta nadesłana najpóźniej.
10.  W kopercie należy umieścić dodatkową kartkę, z danymi kontaktowymi: imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu. Brak tych danych może spowodować niedopuszczenie uczestnika do konkursu.
11.  W konkursie brane są pod uwagę następujące marki piwa, w butelkach 500ml lub 330ml: Lubuskie Jasne, Lubuski Chmiel, Lubusz, Lubuski Celtyk, Witnicki Porter, Black Boss, Pszeniczne, Pszeniczne Ciemne, Lubuskie IPA, Lubuskie ESB, Polska oraz wszystkie Lubuskie Piwa Smakowe (Miodowe Jasne, Miodowe Ciemne, Wiśniowe, Malinowe, Jagodowe, Śliwkowe, Truskawkowe, Aloesowe, Imbirowe, Jabłkowe, Cytrynowe Slow Lime, Zielone, Czekoladowe, Gorzowiak).
12.  Nagrodzonych zostanie 10 uczestników konkursu. O zajętym miejscu zdecyduje ogólna wartość (suma zł) zakupu piw wymienionych w pkt. 11, na wszystkich nadesłanych przez danego uczestnika paragonach. 
13.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osób, które zostaną nagrodzone w Konkursie Paragonowym „Posmakuj Lubuskie” (tj. imię, nazwisko oraz miejscowość) na stronie internetowej: www.browar-witnica.pl oraz na oficjalnym profilu Browaru Witnica na portalu społecznościowym Facebook.
14.  Poza ogłoszeniem wyników na stronie internetowej Organizatora, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w formie telefonicznej lub listownej do dnia 15.12.2017 r.
15.  Nagrodami w konkursie są bony upoważniające do zakupu produktów w sklepie internetowym Organizatora:
- za I MIEJSCE: BON o wartości 1000 zł
- za II MIEJSCE: BON o wartości 500 zł
- za III MIEJSCE:  BON o wartości 300 zł
- za MIEJSCA IV-X: 7 BONÓW o wartości 100 zł
16.  Bony są ważne do 31.12.2018 r. Wygraną kwotę można wykorzystywać sukcesywnie, rozdzielając na kilka zamówień. 
17.  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Prezesa Browaru Witnica trzyosobowa Komisja Konkursowa. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń i roszczeń.
18.  Zgłaszając się do konkursu poprzez wysłanie paragonów, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
19.  Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 15:00, a także na stronie internetowej: www.browar-witnica.pl.

Polecamy

Copyright

Sklepy internetowe Sklepnij.pl Copyright MetroStudio.pl 2017